top of page
DSC_5455 (1).jpg

FAKTA

BILDÄCK

Bildäck är baserade på olja och innehåller tungmetallen zink samt PAH-oljor som gör gummit mjukt men som också är cancerframkallande. Forskning från Seattle visar att laxar dör när dem utsätts för ämnet 6 PPD, som är en kemikalie i bildäck som ska förhindra dem från att spricka.

BLYBATTERIER

Båt- och bilbatterier innehåller frätande svavelsyra samt neurologiskt giftiga tungmetallen bly.

CIGARETTFIMPAR

Håll Sverige Rent beräknar att det i Sverige, varje år slängs runt en biljon cigarettfimpar på gator och torg i Sverige varje år. Det motsvarar ca 108 ton plast som hamnar i våra utemiljöer varje år. Av de fimpar som slängs i naturen hamnar stor del förr eller senare i våra vatten dit de förs via dagvattnet.
Beräkningar visar att en enda fimp gör 1 liter vatten akut giftigt för fiskarna.

ELSPARKCYKEL

Elsparkcyklar innehåller diverse elektronik samt giftiga batterier.

NEDBRYTNING

Skräpet som hamnat i vattnet blir kvar under lång tid:
Plastpåsar 50-100 år
Tuggummi 20-25 år
Cigaretter 1-100 år
Aluminiumburkar 200-500 år
Pet flaskor 450-1000 år
Glas 1 miljon år.

VATTENTÄKT

Mälarens vatten är en vattentäkt för hela 1,7 miljoner människor. Det samhällsekonomiska värdet som vattnet genererar per år ligger på gigantiska 127 miljarder kronor (beräkning från Svenskt vatten).

ÅTERVINNING

Det går endast åt 5% energi att återanvända aluminium jämfört med att bryta nytt från gruvor.
Enorm besparing över lag för alla metaller!
Varje kilo upplockad plast motsvarar ett kilo besparad olja.
Genom att ta upp skräpet sparar vi mängder av energi och skapar nytt liv igen!

ÖSTERSJÖ
KONTRAKTET

Det finns många saker som vi alla kan göra för att påverka Östersjöns hälsotillstånd. Östersjökontraktet har massvis med tips. Genom att skriva under Östersjökontraktet bidrar du till förändring. Ju fler som skriver under desto mer kraft till förändring. Gör skillnad idag.

 

Screenshot from 2023-10-22 18-07-24.png

KONTAKTA OSS

Vill du vara med och hjälpa till? Anmäl dig via formuläret nedan!

Thanks for submitting!

DSC_0968.jpg
Fakta: Support
bottom of page