top of page

CIGARETTFIMPAR

Håll Sverige Rent beräknar att det i Sverige, varje år slängs runt en biljon cigarettfimpar på gator och torg i Sverige varje år. Det motsvarar ca 108 ton plast som hamnar i våra utemiljöer varje år. Av de fimpar som slängs i naturen hamnar stor del förr eller senare i våra vatten dit de förs via dagvattnet.
Beräkningar visar att en enda fimp gör 1 liter vatten akut giftigt för fiskarna.

CIGARETTFIMPAR
bottom of page