top of page

VILLKOR & SEKRETESS

Dessa villkor gäller för besökare av www.hands2ocean.se.

Om du inte accepterar våra villkor ska samtycke inte lämnas, webbplatsen och dess tjänster kommer vid en sådan situation inte kunna användas.
 

A. Introduktion

 1. Din integritet är väldigt viktig för oss, och vi är fast beslutna att skydda den. Denna policy förklarar vad vi gör med dina personliga data.

 2. När du besöker vår webbplats för första gången och aktivt klickar i att du accepterar lagring av kakor och godkänner vår sekretesspolicy samt när du aktivt klickar i samtycke till hantering av personuppgifter vid ifyllande av vårt kontaktformulär, tillåter du oss att använda kakor varje gång du besöker vår hemsida; samt samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna policy.

 3. Vår verksamhet vänder sig främst till personer över 13 år. Genom att samtycka till denna policy intygar du att du har åldern inne, alternativt att du har vårdnadshavares medgivande att dina personuppgifter behandlas i enlighet med denna policy.

 4. Genom att samtycka till denna policyn intygar jag även att jag förstått att deltagande vid/under vatten är riskfyllt och att jag har den utbildning som krävs samt att jag inte har några medicinska begränsningar för att dyka; samt befriar Hands2Ocean från ansvar för eventuella tillbud eller olyckor som kan ske vid deltagande och har förstått att Hands2Ocean är en ideell förening som inte bedriver yrkesmässigt dykeriarbete.

B. Insamling av personlig information

Följande typer av personlig information kan samlas in, lagras och användas:

 1. information om din dator, inklusive IP-adress, geografisk plats, webbläsartyp och -version samt operativsystem;

 2. information om dina besök på och din användning av denna hemsida, inklusive referenskällan, besökets längd, sidvisningar och hemsidans navigeringsvägar;

 3. information som du anger när du registrerar dig till ett event på vår hemsida, till exempel namn, telefonnummer och mejladress, samt information i alla former av kommunikation som du skickar till oss via e-post eller vår hemsida, inklusive dess metadata;

 4. information som genereras när du använder vår hemsida, inklusive när, hur ofta och under vilka omständigheter du använder den;

 5. all annan personlig information som du skickar till oss.

 

Innan du lämnar ut en annan persons personliga information till oss behöver du ha den personens samtycke till att den personliga informationen både utlämnas och behandlas i enlighet med denna policy

C. Användning av din personliga information

Personlig information som skickas till oss via vår hemsida kommer att användas för de syften som anges i denna policy eller på de relevanta sidorna på hemsidan. Vi kan använda din personliga information för följande:
 

 1. att administrera vår hemsida och verksamhet;

 2. att anpassa vår hemsida åt dig;

 3. att göra det möjligt för dig att använda tjänsterna som är tillgängliga på vår hemsida;

 4. att skicka information om event du anmält dig till;

 5. att skicka e-postmeddelanden som du specifikt har begärt;

 6. att ge tredje parter statistisk information om våra användare (men dessa tredje parter kommer inte att kunna identifiera en enskild användare från informationen);

 7. att hantera förfrågningar och klagomål från eller om dig angående vår hemsida;

 8. att bekräfta ditt samtycke av vår hemsidas användarvillkor; samt

 9. annan användning.

D. Utlämning av personlig information

Vi kan lämna ut din personliga information i enlighet med vad som anges i denna policy. Vi kan utlämna din personliga information:
 

 1. i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;

 2. i samband med pågående eller framtida domstolsförfaranden;

 3. till vårdpersonal vid olycka under, eller i samband med Hands2Ocean event;

 4. för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken); och

 5. till alla personer som vi rimligen anser att kan begära av domstol eller annan behörig myndighet att vi lämnar ut den personliga informationen om, enligt vår rimliga mening, en sådan domstol eller myndighet rimligen skulle kunna beordra att vi utlämnar den personliga informationen.

 

Vi kommer inte att lämna ut din personliga information till tredje part förutom i de fall som anges i denna policy.

 

E. Bevarande av personlig information

 1. Detta avsnitt G beskriver våra policyer och förfaranden för datalagring, som är utformade för att se till att vi följer våra juridiska skyldigheter angående lagring och radering av personlig information.

 2. Personlig information som vi behandlar för något syfte eller syften kommer inte att förvaras längre än vad som är nödvändigt för det syftet eller de syftena.

 3. Oavsett övriga bestämmelser i detta avsnitt G, kommer vi att behålla dokument (inklusive elektroniska dokument) som innehåller personuppgifter:

  1. i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;

  2. om vi tror att handlingarna kan vara relevanta för pågående eller framtida domstolsförfaranden; och

  3. för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken).

 

F. Din personliga informations säkerhet

 1. Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din personliga information.

 2. Vår hemsida www.hands2ocean.se är krypterad med HTTPS/SSL-certifikat. Kryptering gör det svårt för obehöriga personer att se information som skickas mellan datorer.

 

G. Ändringar

Vi kan uppdatera denna policy då och då genom att publicera en ny version på vår hemsida. Vi rekommenderar därför att du läser denna policy vid varje besök av hemsidan för att försäkra dig om ändring av policy inte skett.

 

H. Dina rättigheter

Du kan be oss att ge dig all personlig information vi har om dig; tillhandahållande av sådan information kommer att omfattas av följande:

 1. tillhandahållande av lämpligt bevis på din identitet för detta ändamål, vi accepterar vanligtvis ett foto av ditt pass 

Du kan när som helst be oss att inte behandla din personliga information genom att återkalla ditt samtycke. Kontakta info@renamalaren.se och meddela att du önskar återkalla ditt samtycke.

 

I. Tredje parts hemsidor

Vår hemsida innehåller länkar till tredje parts hemsidor. Vi har ingen kontroll över, och är inte ansvariga för, tredje parters sekretesspolicyer och praxis.

 

J. Uppdatering av information

Låt oss veta om den personliga information som vi har om dig behöver korrigeras eller uppdateras.

 

K. Kakor

Vår hemsida använder kakor. En kaka är en fil som innehåller en identifierare (en sträng med bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas därefter tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern.

 

Kakor kan antingen vara “ständiga kakor” eller “sessionskakor”: en ständig kaka lagras av en webbläsare och förblir giltig till det angivna utgångsdatumet, såvida den inte raderas av användaren innan utgångsdatumet; en sessionskaka, å andra sidan, kommer att gå ut i slutet av användarsessionen, när webbläsaren är stängd.

 

Kakor innehåller vanligtvis inte information som personligen identifierar en användare, men personlig information som vi lagrar om dig kan vara länkad till informationen som är lagrad i och erhållen från kakor. Vi använder både ständiga och sessionskakor på vår hemsida.
 

 1. De flesta webbläsare låter dig vägra att acceptera kakor samt raderar redan lagrade kakor – länkarna nedan förklarar hur du gör i just din webbläsare:

  1. Cookie settings in Firefox

  2. Cookie settings in Internet Explorer

  3. Cookie settings in Google Chrome

  4. Cookie settings in Safari (OS X)

  5. Cookie settings in Safari (iOS)

  6. Cookie settings in Android

 

Om du blockerar eller tar bort alla kakor kan de ha en negativ invändning på hemsidans användbarhet.

 

L. Jurisdiktion


Webbplatsen, www.hands2ocean.se , drivs från Sverige och användarvillkoren styrs av svensk lag.

 

M. Avtalsbrott


Vid avtalsbrott kan användaren kan få en varning om avtalsbrottet är av mindre art, men kan även bli avstängd från att delta i event anordnade av Hands2Ocean vid upprepade fall; samt vid grovt avtalsbrott.

bottom of page